Fiskerinæringa kan trolig også vente seg avklaringer på hvor stor andel av torske- og hysekvotene de får overføre til neste år. For denne