Tau Tech har utviklet en unik teknologi som muliggjør skånsom høsting av bunnlevende organismer, i første omgang haneskjell.

De siste fem årene har selskapet, som besitter kompetanse fra blant annet olje-, fiskeri- og sjømatnæringen, jobbet sammen med myndigheter og forskningsmiljø for å teste teknologien og kartlegge bestanden av haneskjell i Barentshavet. På bakgrunn av dette har Tau Tech fått tildelt en 5-årig forskningskvote på haneskjell, et fiskeri som har vært stengt i Norge i over 30 år.