I en melding opplyser Fiskeridirektoratet at vedlikeholdet av IT-systemene vil foregå mellom klokken 08.00 og 16.00 lørdag 10. september.

Det presiseres at fiskere som er pålagt elektronisk rapportering vil ikke få returmeldinger, men kan gå fra havn og starte fisket likevel.

Vil ikke få returmeldinger

Også «Min side», alle skjema, registre og epost vil være utilgjengelig i perioden systemene er nede. Det betyr at det ikke er mulig å logge seg inn på «Min side» for å legge inn eller hente ut informasjon, det er ikke mulig å bruke ulike skjema, søke i registre og epost kommer ikke fram.

Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering.

– Send meldinger som normalt

På grunn av at IT-systemene vil være utilgjengelige bes fiskere sende meldinger som normalt, men kan likevel gjennomføre planlagt aktivitet uten å motta godkjent returmelding.

Noen ERS-løsninger er bygget slik at det ikke vil være mulig å sende nye meldinger dersom en melding ikke blir godkjent med returmelding fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder i hovedsak løsninger brukt av fartøy 11–15 meter. Fiskere som opplever dette kan starte planlagt aktivitet likevel, skriver Fiskeridirektoratet i sin kunngjøring.