Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å opprette et nytt program kalt FangstID. Målet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden, skriver direktoratet på