Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å opprette et nytt program kalt FangstID.

Målet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Dette kommer i kjølvannet av anbefalinger fra fiskerikontrollutvalget i rapporten Framtidens fiskerikontroll.

Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes mens fartøyet er på havet, basert på automatisk innsamling av verifiserbare data.