Det går frem av en pressemelding fredag.

Fiskeridirektoratet har hatt på høring forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø.

Fiskeridirektoratet foreslo blant annet en trinnvis økning i omsetningskravet for kongekrabbekvote. Første trinn i økningen var foreslått å gjelde allerede for kvotetildelingen for 2024.

Møtte kritikk

«Fiskeridirektoratet har registrert at flere av høringsinnspillene er kritiske til en innstramming av omsetningskravet så seint på året. Den betydelige reduksjonen i kvoterådet kan også medføre store økonomiske implikasjoner for enkelte aktørers økonomi. En del fiskere kan dessuten få insentiv til høyere aktivitet nå på slutten av året og ta økt risiko ved å fiske i dårlig vær.

Fiskeridirektoratet vil på denne bakgrunnen ikke foreslå å øke omsetningskravet for neste års kvotetildeling til Nærings- og fiskeridepartementet», heter det i meldingen.

– Veldig glad

Fisker Morten Blien uttrykte bekymring da Fiskeridirektoratet tidligere foreslo å doble omsetningskravet. Han sa da at mange av hans kolleger ikke kom til å klare seg.

Da Fiskeribladet ringer og overrekker Blien siste nytt, er han lettet.

– Jeg er veldig glad. Da det veldig mange som slipper å bekymre seg, sier han.

Han kaller tilbaketrekkingen en fornuftig avgjørelse.

– Dette er veldig bra. De har lyttet til de som er skadelidende, og vi vil fortsatt kunne ha god likviditet og vekst i småsamfunnene nå, sier Blien.