Fiskeridirektoratet melder fredag at de vil ha flere kontroll-lag på jobb i påsken i forbindelse med torskefisket i Nordland og Troms og Finnmark. I en pressemelding opplyser etaten at inspektørene både på land og i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil blant annet ha spesielt oppmerksomhet på såkalte «sedler på veggen», eller «gule lapper», som Fiskeribladet også omtaler i denne saken, i dag.

Kjent form for juks

«Gule lapper på veggen» er en form for juks som det har blitt snakket om i fiskerinæringen over mange år. Fisken på de gule lappene på veggen skal ha stammet fra fangster på større båter, men ble ikke ført som kjøpt fisk før senere, gjerne rundt påsketider. Da med at fangstene på de «gule lappene på veggen» var blitt fisket av åpen gruppe-båtene som reelt hadde kvotene. De gule lappene skal da ha forsvunnet ned fra veggen og fisken ble registrert fisket på de rette båtene.

Fisken på de «gule lappene på veggen» skal ha blitt fisket på større båter og ført som fangster på små sjarker av bekvemmelighets- og effektivitetshensyn. Siden det er en grunnregel i forvaltningen at fisken skal fiskes på de båter som har tilgang og tillatelse til å fiske, er praksisen å regne som juks.

Fiskeridirektoratet varsler kontroller også i påsken. Foto: Privat

Avdekke ulovlig seddelføring

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier til Fiskeribladet at han også er gjort kjent med historier om «gule lapper på veggen», senest i samtaler med fiskere på den nylig avviklede fiskerimessa i Kabelvåg. Også han betegner dette som juks og tyveri av fellesskapets ressurser.

Janne Andersen, regiondirektør for direktoratet i region Nordland, sier direktoratet vil kunne avdekke om det drives ulovlig seddelføring:

Janne Andersen, regiondirektør hos Fiskeridirektoratet region Nordland. Foto: Jon Eirik Olsen

– Ved å gjennomføre analyser og for eksempel sammenstille informasjon fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste om aktiviteten på havet med informasjon om landings- og mottakskontroller, fartøysporing og sluttseddeldata, vil vi kunne avdekke om det drives ulovlig seddelføring, sier Andersen i en pressemelding fredag.

Mangelfull fangstrapportering

I en løypemelding 31. mars opplyste direktoratet at det var blitt gitt nær 60 reaksjoner så langt denne sesongen, og at 12 fiskere hadde fått seg et overtredelsesgebyr.

Direktoratet mener at årets sesong viser at det er behov for å følge opp mangelfulle eller manglende fangstrapportering, feil bruk av omregningsfaktorer og uriktig veiing og adskillelse av fangster ved mottakene.

– Som meldt tidligere synes det som at torskefisket så langt har gått relativt greit, og det er heldigvis lite alvorlige ulovligheter som er avdekket så langt. Dette skyldes nok blant annet en kombinasjon av dyktige og oppdaterte fiskere og mottak og vår økte kontrollaktivitet, sier Andersen.