Fiskeridirektøren melder tirsdag at kvotene økes for åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N.

Maksimalkvotetillegget økes med fire tonn for alle fartøy i gruppen.

Beslutningen har virkning fra og med tirsdag.

– Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, skriver direktoratet.

Åpen gruppe har i år en justert torskekvote på 20.803 tonn. Så langt er 4734 tonn fisket, noe som er 290 tonn mindre enn på samme tid i fjor.

Det gjenstår 16.069 tonn torsk å fiske for fartøyene i åpen gruppe.