Fiskeridirektoratet mener fartøy over 21 meter ikke bør få fiske innenfor grunnlinja

For å beskytte kysttorsken og «dempe havkonflikt» kan fiskebåter over 21 meter bli sendt utenfor grunnlinja permanent.

Dersom direktoratets anbefalinger tas til følge, kan det blant annet innebære at Vestfjorden blir forbeholdt båter under 21 meter i skreisesongen.
Dersom direktoratets anbefalinger tas til følge, kan det blant annet innebære at Vestfjorden blir forbeholdt båter under 21 meter i skreisesongen.Foto: Frode Adolfsen
Publisert 5. August 2022, kl. 13.56Oppdatert 8. August 2022, kl. 13.31