Forskerne har vært klare på at uttaket av kysttorsk i nord må ned for å ivareta bestanden.

Det er noe av bakgrunnen for at Nærings- og Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet komme med sine vurderinger av flere konkrete tiltak. Dette gjelder både innstramminger i ferskfiskordningen, fisket innenfor fjordlinjene og de største fartøyenes anledning til å fiske kystnært.

Målet er at dette skal resultere i tiltak som både reduserer uttaket av kysttorsk og «demper havkonflikt».

Nå har departementet fått svar på sin bestilling.