Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i dag, fredag:

  • For fartøy med ringnottillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,5 tonn.
  • For fartøy med makrelltråltillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,14 tonn.
  • For små ringnotfartøy gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,47 tonn.
  • For fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 74,432 tonn.
  • For fartøy i lukket kystgruppe med største lengde på eller over 15 meter og fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter med største lengde under 15 meter gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 10 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel, skriver direktoratet i meldingen.