I august i fjor skrev Fiskeribladet om Arild Herland, i Herland Teinefisk AS fra Askvoll i Vestland, som fikk varsel om inndragning på 593.452 kroner for levering av leppefisk. Selskapets fartøyer hadde deltageradgang med kvote i fisket og hadde innhentet leveringsavtale med godkjent kjøper før fisket startet.

– Imidlertid, og på grunn av en misforståelse, hadde ikke rederiet sendt inn kopi av denne avtalen til fiskeridirektoratet slik det fremgår av deltagerforskriften paragraf 43 at det skulle vært gjort, forteller Ståle Hellesø, advokat i Norges Fiskarlag.