I disse dager er makrellstørjesesongen i gang. Jostein Hillersøy og flere andre fiskere Fiskeribladet har snakket med, ønsker å fiske makrellstørje, men vegrer seg for å gjøre det før de har fisket makrellen. Den er de nemlig sikre på at de klarer å selge.

– Makrellstørje er en gullgruve for hele Middelhavet og en potensiell gullgruve for Norge. Vi har fått tildelt 300–400 tonn i kvote, men får ikke solgt størjen, sier Jostein Hillersøy.

Han kaller makrellstørje «det flotteste kjøttet du kan få».