– Slik kongekrabben forvaltes i dag, er det ikke lenger