For å ha muligheten til å søke om koronastøtte må foretak ha ansatte registrert i arbeidstakerregisteret. Dette gjør at mange kystfiskebåter som betaler lott til mannskapet mister muligheten til å få kompensasjon for tapte