For å ha muligheten til å søke om koronastøtte må foretak ha ansatte registrert i arbeidstakerregisteret. Dette gjør at mange kystfiskebåter som betaler lott til mannskapet mister muligheten til å få kompensasjon for tapte inntekter som følge av korona.

Fisker Johnny Haugen mener dette er en urettferdig ordning, som rammer mange fiskere i en vanskelig tid.

Store tap

- Mange fiskere har tapt store summer denne vinteren på grunn av korona. Vi har hatt perioder med kjøpestopp på brukene og prisene har vært lave på grunn av et krevende marked.