Før nyttår kom deltagerforskriften for 2024. Den stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i torskefisket i nord. Fiskeribladet har fulgt saken der elleve rederier er gått sammen om å hyre advokat Kenneth Mikkelsen, ettersom de risikerer å bli kastet ut av åpen gruppe fordi de ikke innfrir de nye kravene.

15. januar sendte de elleve begjæring om midlertidig forføyning mot staten, det vil si at de ber domstolen sette regelendringen til side inntil domstolene har prøvd lovligheten av regelendringen.