Det er fisker Sisilie Skagen fra Nordland Fylkes Fiskarlag som spør. Sist uke var hun til stede som settevara på Norges Råfisklags årsmøte i Tromsø. Hun har i ettertid undret seg over at det kun var én kvinne som faktisk endte opp i styret etter valget.

Dette til tross for at det på forhånd var varslet et vesentlig takt- og retningsskifte for kvinnelig representasjon.

Marita Sedeniussen kom inn som styremedlem på en såkalt «frittstående» plass, med Ann Torunn Olsen som første vara.