Fisker Andreas Gåsvær fra Sogn og Fjordane hadde en levering til Napp Sjømat AS i april i år. Fiskeridirektoratet mener han da rapporterte 3133 kilo fisk for lite. På kystfiskeappen hadde fiskeren meldt inn 17.000 kilo, og på sluttseddelen ble det ført 18.745 kilo.

Handlet uaktsomt

Direktoratet viser imidlertid til at den totale fangsten som den knapt 15 meter store kystfiskebåten «Barstein» leverte, ble veid i rund vekt til 20.133 kilo. Noe som tilsvarer en underrapportering på 15,56 prosent fisk, mener de.