Tirsdag opplyste Leni Marie Lisæter, konstituert seksjonssjef akvakultur-tilsyn ved Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet følgende:

– Fiskerne får denne torsken til fratrekk på torskekvoten sin. I denne saken er det ingen som har meldt at de har hatt en rømming av torsk. Det er derfor ikke opprettet mottak av rømt oppdrettstorsk, opplyste Lisæter.

I en pressemelding torsdag, informerer imidlertid Fiskeridirektoratet følgende: «Den leverte oppdrettstorsken skal ikke avregnes på torskekvoten til den enkelte fisker».

– Ikke hensiktsmessig

Direktoratet viser til at det har skapt frustrasjon for yrkesfiskere at oppdrettstorsken de leverer blir kvoteavregnet.

– Vi ser at dette ikke er hensiktsmessig og vi jobber derfor nå med å finne en god løsning som kan få rømt oppdrettstorsk bort fra sjøen, og samtidig på en slik måte at fiskerne ikke blir skadelidende dersom de fisker og leverer oppdrettstorsk. Dette gjør vi i samarbeid med salgslagene og Nærings- og fiskeridepartementet, sier fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.

I en kommentar torsdag sier fisker Lars-Gøran Ulriksen følgende:

- Bra de endelig har tatt til vett, men det kommer alt for seint. Jeg bare håper dette blir permanent, for det blir ikke slutt på dette så lenge vi har oppdrett i havet, sier Ulriksen i en kommentar etter beskjeden fra direktoratet torsdag.

Han mener det må på plass en ordning der fiskerne melder fra til direktoratet og til Råfisklaget og får det oppført som oppdrettstorsk.

– Jeg tar det også for gitt at direktoratet regner seg tilbake på det jeg har levert slik at jeg får det tilbake. De har jo sporing på meg, flere bilder og videoer, så de vet hvor jeg har fisket og hva, sier Ulriksen.

Fisker Lars-Gøran Ulriksen hevder det er oppdrettstorsk han har fått i garnet siden nyttår i Meløy. Foto: Lars-Gøran Ulriksen

– Regner oss tilbake

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier følgende i en kommentar torsdag til Fiskeribladet:

– Vi blir å regne oss tilbake, slik at de som har levert oppdrettstorsk skal få tilbake det de har avskrevet på kvota. Salgslaget har koder på oppdrettstorsk som vi nå har dratt fram fra glemselen, som fiskerne nå kan bruke, sier Bakke-Jensen.

Direktoratet skriver i pressemeldingen torsdag at de fortsatt ønsker tips om fangst av oppdrettstorsk i området.