Arild Bergersen på «Blue Bird II» var godt fornøyd med 278 kilo torsk i en fangst på 436 kilo. Den ble tatt mot slutten av forrige uke. Fra den turen landet Lista-fiskeren 149 kilo levende torsk i størrelsen 2–5 kilo til mottaket på Lista.

– Jeg har kjøpt torskekvote, men måtte vente lenge på den og det er godt å være i gang etter flere uker uten fiske, sier Bergersen til Fiskeribladet.

Snurrevadfisket er best ved Rauna, forteller han, og fangsten på 436 kilo ble tatt i fire hal.