Dette går frem av omsetningstallene som Fiskeribladet har innhentet fra de fem salgslagene. Omsetningen i første halvår i år kom opp i 14,3 milliarder kroner,