Det melder FF Skagen i sitt eget magasin FF Nyt.

Selskapet vil fortsatt kjøpe fisk fra fartøy i Hanstholm, men fremover vil landingene bli kjørt til fabrikken i Skagen for bearbeiding. FF Skagen vil beholde leieavtalen de har i Hanstholm havn.

Flere konkurrenter og lavere kvoter

Til tross for historisk høye priser på fiskemel- og olje, har reduserte kvoter og høye priser på råvarene vært utfordrende for selskapet de siste årene, vises det til i FF Nyt.

I tillegg til at Brexit har rammet hele fiskerisektoren, peker selskapet på at det de siste fire årene er åpnet fem nye fiskemelsfabrikker - tre i Østersjøen, og to i Norge. Økt konkurranse sett i sammenheng med lavere kvoter, har medført at FF Skagen må stenge ned fabrikken i Hanstholm.

- Kvotene er fortsatt på vei nedover, uten et håp om et fremtidig oppsving. Vi står simpelthen med alt for stor kapasitet til alt for lite fisk, sier administrerende direktør i FF Skagen, Johannes Palsson.

45 ansatte rammes

FF Skagen har det siste året nedbemannet, men etter enda en vesentlig reduksjon i mengden fisk i år, ser de seg nødt til å tilpasse virksomheten til markedet. I Hanstholm er det 45 medarbeidere og forhandlinger er innledet med tillitsvalgte om prosessen videre, opplyser selskapet.

- Vi har alltid sagt at så lenge det er fisk og kvoter til rådighet, vil ikke fabrikken i Hanstholm stenge ned. Men nettopp fisk og kvoter er det som mangler, og det har manglet lenge. Vi er utrolig lei oss for at det rammer våre gode og trofaste medarbeidere, men vi ser ingen annen utvei enn å skjære enda mer inn til beinet, sier Palsson i en uttalelse.