Planene om å ta bort bonusordningene som gir ekstra kvoter for å levere fersk fisk utenom torskesesong ble kraftig avvist da næringen drøftet mulighetene for økt bearbeiding i Oslo onsdag.

På seminaret «Økt bearbeiding av sjømat i Norge» i Oslo tirsdag, tok Kristiansen et oppgjør med det han mener vil føre til mindre bearbeiding av den samme sjømaten i Norge.

Økt aktivitet med bonuskvoter

– Levendelagring og ferskfiskordning med bonuskvoter i gevinst for fiskerne har ført til mer fiske for bearbeiding og fisk til produksjon lengre tid av året.