Det skjer ikke så ofte. Men sist uke var det seien som sto for størsteparten av omsetningen hos Norges Råfisklag. Det skyldes i hovedsak seinotfiskerne, som for tida lander de største mengdene fersk fisk, og det til priser langt over det de har vært vant med de siste årene.

Fiskerne har i snitt fått mellom 5,40 og 5,60 kroner kiloet for notseien de tre siste årene. Ifølge Norges Råfisklag betales det for øyeblikket 9,32 kroner i snitt for notseien som leveres i Troms og Finnmark.