Det sier Tomas Roaldsnes, daglig leder i det nyetablerte teknologi- og analyseselskapet Catchwise, til Fiskeribladet. For seks uker siden lanserte de sin nye nettside, som allerede har rukket å vekke oppsikt i deler av fiskerinæringa.

Effektiviserer

Catchwise bruker åpne fangstdata fra Fiskeridirektoratet til å lage detaljerte fangstkart og fangstmeldinger fra den største fiskeflåten. Fordi dataene oppdateres daglig, og omfatter hvert minste hal og fangstoperasjon, er tanken at tjenesten skal kunne være et arbeidsverktøy for fiskerne.

Catchwise bygger sin tjeneste på åpne fangstdata fra Fiskeridirektoratet.