Det er i et høringsinnspill til neste års regulering av torskefiske at Fiskebåt både stiller spørsmål ved konsekvensene av vedtak som allerede er gjennomført knyttet til kvotemeldingen, og stiller seg kritisk til hva som er i vente.