Ekkolodd og kartplotter er i utstrakt bruk i fiskeflåten,