Ekkolodd og kartplotter er i utstrakt bruk i fiskeflåten, og har de siste 20 år vært et nyttig verktøy for rundt 6000 fartøy. Å koble ekkoloddet sammen med en kartplotter, for eksempel via Olex, er vanlig, og gir verdifull kunnskap for fiskerne. Teknologien er lett tilgjengelig, og også utbredt i fritidsflåten.

Mandag 13. desember er siste frist for innsigelser mot et forslag som sterkt reduserer fiskernes mulighet til nettopp å loggføre ekkodata.