Styreleder Kristian Sandtorv i Pelagisk forening mener konflikten mellom fiskere og seismikken ikke har bedret seg de siste årene.

Grunnen til at man ikke hører om konflikter, er at fiskerne er blitt for vante med seismikkundersøkelsene, mener Sandtorv.

– Fiskerne vet når det skytes og går dermed ikke ut til de forskjellige stedene. Konfliktnivået er der ennå, det kommer bare ikke like godt fram fordi fiskerne har måttet tilpasse seg. Det mener vi er helt feil.

Vil bli tatt på alvor

Tredoblede bunkerspriser er en annen grunn til at fiskerne ikke tar sin plass på feltet, ifølge styrelederen.