Det er styreleder Jonny Berfjord og administrerende direktør Audun Maråk i forbundet Fiskebåt, som har skrevet en kronikk som er publisert i tre britiske fiskerimedier. Der oppfordrer de kyststatene om å «forlate slagmarken» og sammen sikre en sunn makrellbestand.

Fiskebåts nettside skriver Maråk at han er fornøyd med årets makrellregulering der Norge har økt sin andel til 35 prosent, og at Norge bør søke allianse med Storbritannia om en fordeling av makrellen, bygget på sonetilhørighet.

To tunger

På spørsmål fra Fiskeribladet om ikke Fiskebåt taler med to tunger i sitt forsøk på å mane til enighet mellom kyststatene, sier leder Jonny Berfjord at det mener han ikke at Fiskebåt gjør.