Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

I et brev til Utenriksdepartementet reiser Fiskebåt spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette slike fareområder i områder som er underlagt norsk jurisdiksjon.

De aktuelle områdene det er snakk om er områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet. Ved øvelsene opprettes det fareområder som båndlegger svært store områder, og øvelsene varsles i kort tid før de skal gjennomføres, skriver Fiskebåt.

Båndlagte områder

De mener at russiske militærøvelser har økt både i omfang og intensitet de siste årene.

– Vi blir stadig oftere kontaktet av norske fartøy som på kort varsel har måttet avbryte fisket og forlate fiskeririke områder, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt, i meldingen.

I august i år ble det gjennomført skyteøvelser som båndla et stort område i Smutthullet som berørte flere norske og utenlandske reketrålere. I september ble det gjennomført øvelser med fareområder både i russisk økonomisk sone, norsk økonomiske sone og i fiskevernsonen som berørte mange fartøy, og det pågår i skrivende stund øvelser i russisk økonomisk sone, opplyser Fiskebåt.

Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Fiskeribladet omtalte problematikken i september da flere norske autolinebåter måtte trekke lenger nord i Barentshavet da det foregikk en større øvelse som strakk seg fra Ingøydjupet og østover i Barentshavet.

– Problemet er ikke bare at store havområder er opptatt i øvelsene, men at beskjedene kommer på veldig kort varsel, uttalte Sturla Roald i Fiskebåt, til nettstedet The Barents Observer i september.

Langt å gå

– Det er særlig utfordrende å forholde seg til øvelsene i russisk økonomisk sone. Når norske fartøy skal fiske i russisk økonomisk sone må de seile betydelige avstander, og følge omfattende prosedyrer for inn- og utseiling av sonen, sier Roald i pressemeldingen fra Fiskebåt torsdag.

Fartøyene risikerer dermed å tape flere fiskedøgn dersom fisket må avbrytes på grunn av militærøvelser med påfølgende tilleggskostnader

Roald mener praksisen er uakseptabel og skader norske interesser. Fiskebåt er ikke kjent med om disse problemstillingene allerede har blitt tatt opp med russiske myndigheter, men ber uansett om at Utenriksdepartementet vurderer å gjøre dette.

Fiskebåt foreslår disse tiltakene:

  • Ved planlegging av øvelser bør det tas hensyn til fiskeriinteressene i områdene hvor øvelsen skal foregå. Det må være en målsetning å legge øvelsene til tidsperioder og områder med minst mulig fiskeriaktivitet.
  • Fareområdene som opprettes dekker i mange tilfeller svært store havområder. Det bør være en målsetting å begrense områdenes utstrekning.
  • Planlagte øvelser må varsles med lengre frister enn det som gjøres i dag, slik at varslene kan inngå i rederienes driftsplanlegging. Avslutningsvis stiller vi spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette fareområder i havområder under norsk jurisdiksjon, og om eventuelle krav til varsling av slike øvelser etterleves av partene. Og i forlengelsen av dette, hvordan norske fiskefartøy bør forholde seg til russiske fareområder i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard.