Fiskeridirektoratet legger daglig ut detaljert informasjon om fiskeriaktiviteten til fiskeflåten over 15 meter. Dette er data båtene er pålagt å rapportere inn til myndighetene gjennom ERS-forskriften.

Fiskebåt har tidligere gått ut og sagt at det er lovstridig at fangstinformasjon fra den største fiskeflåten deles uten forsinkelser – og har pekt på at det ødelegger for konkurransen mellom fiskerne. Fiskebåt ba derfor Fiskeridirektoratet legge inn en forsinkelse på publisering av nettopp fangstdata. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) konkludert i saken;

«NFD har besluttet at det skal legges inn en forsinkelse på en måned for publisering av fangstmeldinger innrapportert gjennom ERS».