Som følge av stans i fiskeriforhandlingene med Storbritannia, må den norske flåten som fisker sild, fiske hele kvoten i norsk økonomisk sone. Fiskebåt ber derfor olje- og gassnæringen om å ta spesielt hensyn til årets sildefiske i Nordsjøen.

Det skriver forbundet i et brev til bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Større fiskeriaktivitet

Mangel på soneadgang til britisk farvann i 2021 vil derfor føre til en betydelig større fiskeriaktivitet i den norske sonen av Nordsjøen under årets sildesesong.

For Nordsjøen er ofte seismikkaktiviteter sammenfallende med hovedsesongen til nordsjøsildfisket, påpeker Fiskebåt.

- Erfaringsmessig viser det seg at seismikkskyting har en skremmeeffekt på silden, og behovet for god sameksistens, og at seismikkfartøy søker å ta spesielt hensyn til fiskeriaktiviteten, blir derfor ekstra viktig i år, skriver Fiskebåt i brevet.