« I dag blir dataene publisert daglig og offentliggjør dermed konkurransesensitiv informasjon», skriver Fiskebåt til i et brev sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det Fiskebåt reagerer på at ERS-data om havneavgang, fangsthavneanløp og omlasting som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter, publiseres og oppdateres daglig på Fiskeridirektoratets nettsider. På portalen kan publikum hente ut detaljert informasjon i nærmest sanntid om blant annet fangstposisjoner og fangstsammensetning for hvert enkelt fartøy, peker Fiskebåt på.

Transparens

Fiskebåt peker på at noe annet land har neppe like transparent fiskeriforvaltning som Norge, og at publikum har tilgang på en omfattende informasjon om fiskeriaktiviteten til norske fartøy.

– Fiskebåt har ingen innvendinger mot at fartøyenes posisjonsrapporteringer og historiske fangstdata om ressursuttaket gjøres tilgjengelig for allmennheten, men reagerer sterkt på at dataene publiseres uten forsinkelse, heter det i brevet til departementet.

Foreslår forsinkelse

I brevet skriver interesseorganisasjonen videre:

«Fiskebåt foreslår at det bør være en forsinkelse, slik at dataene tidligst publiseres to måneder etter rapporteringsdato. På den måten unngår en at offentliggjøringen ødelegger for konkurransen mellom fiskerne».

– Rederi og skippere har over tid bygd opp kompetanse om fiskens tilgjengelighet gjennom prøving og feiling, og kunnskapen brukes aktivt når det tas beslutninger om hvor og når fisket skal skje. Disse virksomhetsinterne opplysningene ønsker rederiene naturligvis å skjerme fra offentlig innsyn, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt understreker videre at fiskeflåten ikke har noe å skjule for kontrollmyndighetene, men viser til at dette har en saklig og naturlig interesse i å unngå at konkurrentene på feltet skal ha fullt innsyn i sanntid om fartøyets fangst.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Fiskeribladet i 2023! Tilbudet varer ut januar.