Ifølge Fiskebåt viser sporingsdata at det nå ligger et 30-talls trålere med til sammen 600–700 personer om bord i området som betegnes som fareområde.

– Det pågående torske- og hysefisket i området vil i realiteten måtte opphøre i 10 dager. Dette i en situasjon hvor det gjenstår uvanlig store deler av de norske torske- og hysekvotene, heter det i et brev fra Fiskebåt til Utenriksdepartementet.

– Uakseptabelt

Administrerende direktør Audun Maråk viser til at flåten har behov for et effektivt fiske resten av året.

– Flåten ligger nå i godt fiske, da er det uakseptabelt at man får beskjed om at man må holde seg ute av området som man har og vil ha betydelig aktivitet i framover, sier Maråk til Fiskeribladet.

Fiskebåt mener at øvelsen tilsidesetter fiskeriinteressene på en måte som kan være i strid med bestemmelser i Havrettskonvensjonen. Organisasjonen ber om at Utenriksdepartementet snarlig tar saken opp med franske myndigheter for å finne en løsning som innebærer at det varslede fareområdet avlyses eller innskrenkes betydelig i tid, heter det i brevet.

Rakettfragmenter

Maråk mener at enten bør området ikke utsettes for nedfall i det hele tatt, eller så må det begrenses i areal og tid.

– Det burde være mulig å finne havområder uten særlig fiskeriaktivitet, sier han.

Organisasjonen ber i brevet om at saken gis høyeste prioritet.

Fiskebåt har fått sin informasjon fra FMC, som de igjen har fått fra Luftfartstilsynet. I informasjonen går det frem at et betydelig område i Norges Økonomiske Sone vil holdes stengt i perioden 16. november til 26. november, ifølge brevet fra Fiskebåt.

Bakgrunnen er at Centre National D'Etudes Spatiales skal sende opp en rakett fra Fransk Guyana som vil medføre nedfall av rakettfragmenter i området.

Fiskebåt mener planlagt nedfall i dette området er en betydelig inngripen i fisket.

Luftfartstilsynet har vedtatt området som et midlertidig fareområde i perioden.