Fiskeridirektoratet opprettet i 2019 en åpen konsesjonsgruppe for snøkrabbetillatelser. Hovedkravene for å få slik tillatelse er at fartøyet er registrert i merkeregisteret, er egnet og utrustet til å fiske snøkrabbe med teiner, og at fartøyet har annet driftsgrunnlag i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang.

Høring

I år har Fiskeridirektoratet sendt på høring et forslag til endringer i forskriften for snøkrabbefangst, der de tar opp spørsmål om tidsrom for fiske, begrensninger i antall teiner som kan brukes og om det skal være en kvotefleksibilitet fra år til annet, ut fra at kvotene i tidligere år ikke er oppfisket.