Flere fiskere i fiskarlagssystemet tar til orde for en kollektiv boikott av rapporteringskravene for flåten under 15 meter.

– Når ingen form for dialog fungerer, og det ikke er noen forståelse for hvor praktisk vanskelig dette blir å etterleve, så må organisasjonene våre vurdere siste utvei. Og det må rett og slett være en form for boikott, sier Osen-fisker Stener A. Hepsø til Fiskeribladet.

Avventende

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, mener en boikott er for drastisk på nåværende tidspunkt.