Det var fiskersønn og stortingsrepresentant Olve Grotle (H) som i forrige uke kom med et utspill om nullvisjon for dødsulykker i fiskerinæringen, slik vi har i trafikken. Han vil samle alle aktører i bransjen for å arbeide mot det.

Havet gir og havet tar

– Det er på tide å legge vekk den gamle tankegangen gjennom hundrer av år, at folk dør på sjøen.