Norges Fiskarlag har nå gitt sine innspill til Finanskomiteen på revidert nasjonalbudsjett for 2022. I brevet ber organisasjonen Stortinget om å justere elementer i kompensasjonsordningen for CO2-avgiften. De uttrykker samtidig skuffelse over at regjeringen ikke kom med avhjelpende tiltak i drivstoffpriser for fiskeflåten.

- Vi peker på at det er lite som tyder på at prisnivået vil endre seg i tiden framover. Det, samt at det ble innført full CO2-avgift for fiskeflåten i 2020, har også medført at vi ber om justeringer i kompensasjonsordningen for CO2-avgiften, sier leder Kåre Heggebø i Fiskarlaget.

– Fiskerier lar seg ikke gjennomføre

Fiskarlaget peker på at drivstoffkostnadene er i ferd med å ødelegge lønnsomheten i flere viktige fiskerier, og kystrekefisket aller hardest.

- Aktiviteten er redusert betydelig, og flere fiskerier lar seg ikke gjennomføre, viser Heggebø til og forteller at Norges Fiskarlag derfor foreslår og mener at kompensasjonsordningen for CO2-avgiften må justeres.

- Vi mener en stor del av avgiften kan kompenseres fortløpende. I dag kan det gå opptil 18 måneder fra bunkring og innbetaling av avgift til kompensasjonen utbetales påfølgende år. Fiskarlaget mener også at avgiftsgrensen må flyttes fra 250 til 200 nautiske mil, sier Kåre Heggebø.