– Dette er uforståelig og ikke i tråd med hva våre medlemmer rapporterer om, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag etter tilråding om nedgang i torskeuttaket i Nordsjøen.

ICES presenterte nemlig kvoteråd på nordsjøtorsk tirsdag. Havforskernes tilrådning for 2024 er en totalkvote på 22.691 tonn. Det er 13 prosent lavere enn rådet for torskefisket i Nordsjøen i år.

– Et råd som er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør.

Metoderevisjon

I en pressemelding fra Havforskningsinstituttet i dag, opplyser instituttet at etter en metoderevisjon sist vinter, tas det nå større hensyn til torskens genetikk. Dermed er torsken delt inn i tre underbestander som gyter på separate felt i Nordsjøen: Nordvest, sør og «viking» (nordøst). I Nordvest er for første gong torsk vest for Skottland inkludert.

Fisken som gyter i sør trenger mer vern og trekker ned totalen, skriver Havforskningsinstituttet tirsdag.

Men utenom gytingen om vinteren, blander fiskene seg og blir fisket om en annen. Derfor gir forskerne råd om en totalkvote som nevnt over.

– Tilstrekkelig med data?

– Næringen har i lengre tid vist til en bedre tilstand i nord enn i sør, noe som modellen bekrefter. Den nye modellen har blitt presentert og diskutert i møter mellom forskning og næring og har generelt blitt tatt godt imot, og har blitt sett på som et steg i riktig retning. Kritikken har gått på om det finnes tilstrekkelig med data for en slik kompleks modell, sier Dingsør i pressemeldingen sendt fra Fiskarlaget tirsdag.

Kåre Heggebø sier i samme melding at «næringens observasjoner samsvarer lite med dagens råd».

– Fiskerne er tett på og kjenner disse farvannene. Våre medlemmer er ikke interessert i å ta ut mer enn det som er bærekraftig. Men, understreker Heggebø, når fiskernes observasjoner avviker så entydig fra dette rådet, så må vi si fra.

Liker ikke område-inndelingen

– Jeg stiller nå spørsmålet om vi har kommet dit at forskerne driver forvaltning, sier han i meldingen.

– Mener du forskningen er blitt politisk?

– Vi synes at havforskerne tangerer inn mot et felt som er forvalternes ansvar, sier Heggebø til Fiskeribladet.

– Men dette vil vel avgjøres av forvaltningen videre?

– Jo, men jeg vil trekke tanken litt videre: med tre områder kan vi se for oss et år med veldig god tilstand i to av områdene, så tilnærmet null fisk i det tredje. Da kan hensynet til det tredje området sørge for at vi ikke får fiske i det hele tatt i ytterste konsekvens, sier Heggebø.

Dingsør i Fiskebåt svarer ja på spørsmålet om han mener havforskerne er politiske i denne saken:

– De går utover mandatet de har til å komme med råd, og går inn i forvaltningens rolle, sier han til Fiskeribladet.

Håper på annen konklusjon

I pressemeldingen skriver Heggebø sier han nå forventer en tett videre diskusjon mellom Norge, Storbritannia og EU i arbeidet frem mot å avklare en endelig kvote for torsk i Nordsjøen.

– Vi håper at når forhandlingene kommer i gang, så vil forvalterne gå inn i materien og bakgrunnstallene, og forhåpentligvis ende på en annen konklusjon, sier Heggebø.

Fiskeribladet har vært i kontakt med HI tirsdag, men har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.