– Jeg har ikke nok kjennskap til saken til å kunne si at 80 kilometers avstand er nok, om det blir problematisk eller ikke. Men vi er på saken, sier Maria Pettersvik Arvnes, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

Hun sier Fiskarlaget ikke visste at vel 100 meter lange «Ramform Hyperion» startet med en seismikkundersøkelse på Tromsøflaket, før de leste om det i Fiskeribladet.