– Det er nærmest en hallelujastemning rundt det. Alt som er av næringsliv, små og store industribedrifter og politiske partier, de står bare og roper «mer, mer». Det kan virke som om havvind skal være løsningen på nesten alle utfordringene som vi står ovenfor. Havvind skal sikre det grønne skiftet og bidra med inntekter og arbeidsplasser etter oljealderen, sier Kåre Heggebø.

Det er fredag kveld, og Fiskarlaget har samlet til Fiskarmøte under Lofotfishing.

Norges Fiskarlag var representert ved rundt ti tillitsvalgte og ansatte da de inviterte til åpent Fiskarmøte i Svolvær 1.