– Havvindnæringen dobbeltkommuniserer og har lagt fram en rapport som mangler både legitimitet og troverdighet. Det sier leder Kåre Heggebø og generalsekretær i Norges Fiskarlag, Sverre Johansen i en uttalelse onsdag.

I dag la nemlig havvindnæringen fram en utredning av totalt 46 områder de mener kan åpnes for havvind på norsk sokkel.

I rapporten identifiseres i alt 46 felt som egner seg for havvind-utbygging. Til sammen peker Multiconsult på havareal som kan bygges ut med en installert effekt på inntil 338 GW.

Dette er over 11 ganger mer enn regjeringens egen havvind-ambisjon som er tildeling av totalt 30 GW havvind i 2040.

– Bør trekkes tilbake

Heggebø og Johansen mener dokumentet som ble lagt fram er en avsporing som gjør samarbeidet mellom fiskeri og havvind vanskelig.

Generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag og Kåre Heggebø er svært kritiske til havvindrapporten som ble lagt frem onsdag. Foto: Julie Arntsen (arkiv)

– Rapporten vil øke konfliktnivået betraktelig, og bør umiddelbart trekkes tilbake, sier de to toppene i Fiskarlaget.

Det er interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind som i samarbeid med vindkraftselskapene Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund har gitt Multiconsult i oppdrag å lage rapporten. I alt 46 områder langs norskekysten pekes på som egnet for havvind.

«I arbeidet synes det ikke som at hensynet til fiskeri er godt vektlagt, til tross for at havvindselskapene har stilt seg bak regjeringens lovnad om at viktige fiske- og gyteområder skal skjermes mot vindkraftutbygging», heter det i pressemeldingen fra Fiskarlaget.

– Norwegian Offshore Wind hevder at områdene som er identifisert er områder med lavt konfliktpotensial. Dette er rett og slett villedende kommunikasjon, og har ingen rot i virkeligheten ut på havet, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Han peker på at rapporten legges fram to dager etter at interesseorganisasjonen Offshore Norge framhevet samarbeidet med fiskerinæringen, og der den hyllet myndighetenes framdrift i havvindarbeidet under regjeringens havkonferanse i Bergen.

I en kommentar til rapporten som ble framlagt onsdag, sa Arne Vatnøy, kommunikasjonssjef i interesseforeningen Norwegian Offshore Wind, følgende til Kystens Næringsliv spørsmål vedrørende konflikt:

På følgende spørsmål fra Kystens Næringsliv onsdag:

– Er det mulig å finne så store havarealer som dere presenterer her, som er spiselige for absolutt alle parter?

Så svarte Arne Vatnøy, kommunikasjonssjef i interesseforeningen Norwegian Offshore Wind, følgende:

– Ja, denne gjennomgangen viser at det er mulig. Havvind er ikke konfliktfritt, men disse 338 gigawattene ligger i områder som alle har et lavt konfliktnivå. Det er egentlig ikke overraskende, Norge har store havareal, sier Arne Vatnøy, kommunikasjonssjef i interesseforeningen Norwegian Offshore Wind, og legger til:

– Vi må ha med oss befolkningen i havvindutbyggingen.

– Skudd for baugen

Johansen viser til at Fiskarlaget har gjort mye for å bidra til en konstruktiv dialog med havvindnæringen de siste årene.

– Dette er et alvorlig skudd for baugen for hele dette samarbeidet. Vi er rett og slett svært bekymret for den videre samarbeidsprosessen, sier generalsekretæren i meldingen.

Videre peker Fiskarlaget på at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er i sluttfasen med sitt forlag til hvilke havområder som skal kunne åpnes for havvind på norsk sokkel.

– Det er både utidig og uforståelig at havvindnæringen åpenlyst forsøker å komme NVE i forkjøpet, sier Johansen som gjentar at regjeringen må avvise rapporten.