Det er lite realistisk, mener Norges Fiskarlag. En nullkvote for kysttorsken nord for 67-graden kommer etter at havforskerne har endret metoden de bruker for utregning av kysttorskbestanden