Ett år etter at årsmøtet i Fiskarlaget Nord vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag,