Stortingets behandling av kvotemeldingen har skapt mye usikkerhet og uro i fiskerinæringa det siste året. Særlig gjelder dette uavklarte spørsmål knyttet til