Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord skriver i en felles uttalelse onsdag at det er «enighet om at det skal arbeides etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon.»

I pressemeldingen som er sendt ut vises det til at begge lagene er enige om at det er behov for organisasjonsmessige endringer i Norges Fiskarlags. Dette har Landsmøtet i 2017 og 2019 erkjent og det har også blitt påpekt av Landsstyret.

Ledelsen i Fiskarlaget var på plass i Tromsø onsdag. Fra venstre: Generalsekretær Otto Gregussen, leder Kjell Ingebrigtsen, andre nestleder Kåre Heggebø og første nestleder Arild Aarvik. Foto: Amalie Hefre Lie

Samle alle

«Vi arbeider alle etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon. Det er stor interesse blant medlemslagene i Norges Fiskarlag for å etablere et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag. Dette er positivt, og i samsvar med det Fiskarlaget Nord tidligere har arbeidet for.

I denne situasjonen er det irrelevant for Norges Fiskarlag å drøfte videre oppfølging av Landsstyrets vedtak angående grunnlag for eksklusjon av Fiskarlaget Nord», heter det i meldingen.

Arbeide for å få tilslutning

I meldingen heter det videre at:

«Styret i Fiskarlaget Nord vil arbeide for å få tilslutning fra sitt årsmøte til å inngå i denne prosessen. Fram mot årsmøtet, deltar Fiskarlaget Nord i prosessen under den forutsetning at årsmøtet gir sin tilslutning. Det er kun medlemslagene i Norges Fiskarlag som kan beslutte om det skal inngås et formelt samarbeid eller sammenslutning. Dersom lagene beslutter å starte sammenslåingsprosesser vil Norges Fiskarlag bistå i den grad dette er ønskelig fra lagenes side.

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er enige om å jobbe konstruktivt fram mot kommende årsmøter og Landsmøte».

Fra venstre: Nestleder i Fiskarlaget Arild Aarvik, medlem i landsstyret Jan-Erik Johnsen, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, styremedlemmer i Fiskarlaget Nord Mari-Ann Johansen og Tomas Sagen, samt daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen. Foto: Amalie Hefre Lie

Møttes i Tromsø

Det var onsdag morgen at arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag og styret i Fiskarlaget Nord møttes til drøftingsmøte på Scandic Ishavshotell i Tromsø.

Bakgrunnen for møtet er situasjonen i Fiskarlaget etter at landsstyret truet med å ekskludere medlemslaget i nord, som et svar til lanseringen av KystNor.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag fikk fullmakt av landsstyret 11. mai til å gå i forhandlinger med Fiskarlaget Nord «om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden» fra organisasjonen.

De siste ukene har tonen mildnet noe utad, og begge parter har avvist å kommentere saken i fiskeripressen. Da Fiskeribladets fotograf var innom møterommet onsdag morgen, før møtet ble satt, var det slett ingen trykket stemning i rommet. Tvert imot.

Fra styret i Fiskarlaget Nord møtte styreleder Roger Hansen, nestleder Kurt Ludviksen, Thomas Sagen, Tore Mosesen, Mari-Ann Johansen, Tommy Nilsen og Øyvind Bolle. Trygve Myrvang og Jon-Erik Henriksen var til stede fra administrasjonen.

Fra arbeidsutvalget møtte leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, nestlederne Arild Aarvik og Kåre Heggebø, samt Jan-Erik Johnsen. Generalsekretær Otto Gregussen og assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen var også til stede.

Fra venstre: Styreleder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, rådgiver Trygve Myrvang, styremedlemmer i Fiskarlaget Nord Øyvind Bolle, Tommy Nilsen, Kurt Ludvigsen og Tore Mosesen. Foto: Amalie Hefre Lie

Fiskeribladet oppdaterer saken.