Hun sier laget har bestemt å gjennomføre møtet uten gjester og at det dermed heller ikke er åpent for