Som Fiskeribladet skrev mandag, er det nå ingen tvil om at kommende skreisesong må gjennomføres uten at norsk torsk og hyse fisket innenfor 12 nautiske mil, er MSC-sertifisert. Årsaken er de uløste bestandsutfordringene med kysttorsken nord for 62 grader nord.

– Om alle utfordringer hadde vært løst i går, hadde vi ikke rukket det. En sertifiseringsprosess tar mellom åtte og tolv måneder, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

Det er Fiskarlaget som administrerer miljøsertifiseringen på vegne av norsk fiskerinæring.