Det er de uløste bestandsutfordringene med kysttorsken nord for