Det sa leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, da han onsdag ettermiddag kom ut av dialogmøte med Fiskeridirektoratet om det nye sporings- og rapporteringsregimet for fiskeflåten under 15 meter.

Frustrasjonen fra fiskerhold har vært stor over det nye regelverket som nå rulles ut.

– Hva er de viktigste ankepunktene til Fiskarlaget?

– Too much rapportering. Mengden rapporter i døgnet er for stor. Kystfiskeapp eller en veldig nedskalert rapportering via ERS bør være nok, sier Heggebø.

Fiskeridirektør Frank Bakke Jensen kalte inn både fiskernes organisasjoner og utstyrsleverandører til dialogmøte om sporing og rapportering under Nor-Fishing.