Norges Fiskarlag krever utsettelse for iverksettelse av nytt regelverk om rømmingshull for teinefisket etter kongekrabbe, sjøkreps og taskekrabbe.

– Vi mener grunnlaget for kravene er for svakt, sier leder Kåre Heggebø i en melding på Fiskarlagets nettsider.

Stridens kjerne er innføring av nye krav til hvordan fisket skal foregå knyttet til rømmingshull og bruk av råtnetråd for å hindre at tapte teiner skal medføre spøkelsesfiske.

- Kan ikke godta kravene

- Fiskarlaget kan ikke godta kravene fra Fiskeridirektoratet og ønsker mer kunnskap før slike omfattende krav innføres for fiskerne, sier Heggebø og legger til at tiltakene er et for inngripende krav for fiskerne.

I brevet organisasjonen har sendt til Fiskeridirektoratet heter det at:

«Fiskarlaget har et stort fokus på å begrense risikoen for spøkelsesfiske, men slik kravene er utformet i utøvelsesforskriften påpeker vi i brevet at de vil medføre unødvendig kostnads- og tidsbruk for yrkesfiskere på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Vi stiller også spørsmål ved i hvor stor grad tapte bruk er en reell problemstilling i yrkesfisket etter blant annet taskekrabbe og sjøkreps».

Entydige reaksjoner

Fiskarlaget har fra før nylig fått gehør for en liten utsettelse av innføringstidspunktet fra 1. januar til 1. mars i det frie kongekrabbefisket. Men saksbehandler Trude Knutsen i Fiskarlaget, sier at reaksjonene internt i Fiskarlaget er entydige om at dette også er en for marginal justering i forhold til det reelle behovet i saken.

- I sum har det derfor blitt nødvendig å svare opp med en svært tydelig henvendelse knyttet til regelverket for teinefisket, sier Knutsen i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider.