Det skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider. Brev om vedtaket er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Saken ble behandlet denne uka og Fiskarlaget viser til at det pågår et kystnært fiske etter raudåte innenfor