Nord Fiskarlag skriver på sin Facebook-side at de har fått flere spørsmål om refordeling i de minste flåtegruppene de siste dagene.

De opplyser om at saken har vært diskutert i Norges Fiskarlags arbeidsutvalg denne uken. Konklusjonen der er at tallene ikke tilsier at en refordeling er nødvendig, verken i åpen eller lukket gruppe.

  • Åpen gruppe: Ved utgangen av forrige uke gjensto det 11.372 tonn torsk å fiske i gruppa. Den siste uka er det fisket over 2800 tonn. Fiskarlaget viser til at åpen gruppe de siste fire årene har fisket 12.805 tonn i snitt fra uke 11 og ut året.
  • Lukket gruppe under 11 meter: Gruppa har 18.457 tonn igjen å fiske, og ligger mer enn 4000 tonn bak fjoråret.

«Sammenlignet med i fjor ligger gruppa noe bak, men en bør samtidig ha i mente at kvoten er mindre i år. Ukestatistikk for uke 12 viser at også lukket gruppe under 11 meter gjorde et stort innhugg i gruppekvoten forrige uke med 5205 tonn», skriver Nord Fiskarlag.

Men legger til:

«Fisketakten i begge grupper følges nøye og fortløpende, og det vil bli gjort justeringer ved behov».